SIELANKA RACIĄŻ
Przyroda to Przygoda


To fantastyczne zajęcia przyrodnicze dla dzieci i młodzieży w formie konkursów, quizów i zabaw integracyjnych m.in. rozpoznawanie gatunków ptaków za pomocą lornetek (realistyczne modele rozmieszczone na drzewach),  nauka tropów zwierząt, odróżnianie gatunków drzew i krzewów. Uczestnicy poznają przyrodę korzystając z zaawansowanego sprzętu poznawczego (lornetki, lunety, lupy, mikroskopy).

(Min. 10 osób)


1
nasze atrakcjenewsletter